Kurs

Introduksjon til symboldrama – Guided Affective Imagery

Et en-dags-kurs som orienterer om metodens grunnlag og anvendelse, og eksemplifiserer fremgangsmåten.

Introduksjonskurset gir en kort teoretisk bakgrunn til den terapeutiske bruken av imaginasjon og dagdrømmer, og en kort historisk bakgrunn til utviklingen av den spesifikke metodikken som er utviklet av Hanscarl Leuner og etterfølgende. Fremgangsmåten blir vist ved kliniske eksempler og/eller demonstrasjon. Vanlige motiv, sentrale aspekter ved forløpet, spesifikke virksamme faktorer og andre utmerkende trekk ved metoden blir diskutert. Anvendningsområden i psykoterapi blir skissert med spesielt fokus på temaer og problematikk som er indikert å behandle med symboldrama. Det gis informasjon om utdanning i symboldrama for terapeuter som ønsker å bruke metoden.

Kurset vender seg fremst til psykologer, psykiatrikere og andre profesjonsutøvere med psykoterapeutikompetanse.

Se under Aktuelt for dato for neste kurs.

 

Grunnutdanning i symboldrama

Grunnutdanningen gjennomgår grunnivået og mellomnivået i symboldrama (Grundstufe og Mittelstufe). Grunnutdanningen gir profesjonsutøvere med psykoterapeutikompetanse grunnlaget for å bruke symboldrama som korttidsterapi eller som et innslag i en behandling.

Grunnutdanningen omfatter fem intensivseminarer (to eller tre dager), og legges normalt opp med ett seminar per semester. Innholdet i seminarene er teoriundervisning og praktiske øvinger. Parallelt forutsettes det litteraturstudier, eget pasientarbeid under veiledning, og egen symboldramaterapi.

Utdanningen er åpen for psykologer, psykiatrikere og andre profesjonsutøvere med psykoterapeutikompetanse. Deltakerne skall ha fullført en-dags-kurset Introduksjon til symboldrama, eller ha tilsvarende forkunskaper.

Last ned kursplan her (PDF, på svensk).

Se under Aktuelt for dato for neste kurs.

Nordiska institutet för symboldrama driver ingen virksomhet i Norge. Kurser i Norge etter institutets kursplaner arrangeres av Harald Janson Drøm, test og utvikling AS, Apexklinikken, Fyrstikkalléen 3B, 0661 Oslo (org.no. 997 980 743).