Linker

Mer informasjon om symboldrama:

Introduction to Guided Affective Imagery Psychotherapy av L. Kottje-Birnbacher (2000)

AGKB (på tysk)

Om symboldrama i Wikipedia (på tysk)

Om Guided Imagery (som er et mer omfattende begrep enn symbodlrama) i Wikipedia (på engelsk)