Om instituttet

Nordiska institutet för symboldrama eies av Mariann Hagbarth og Virva Nyback. Instituttet ble etablert i 2009. Harald Janson og Doris Nilsson er assosierte med instituttet uten økonomiske interesser. Instituttet driver utdanning i symboldrama og tilbyr veiledning. Les om aktuelle kurs under Aktuelt og Kurs.

Mariann Hagbarth er leg. psykolog (i Sverige) og leg. psykoterapeut (i Sverige). Hun har mangårig erfaring med egen praksis, undervisning og veiledning i symboldrama, og var en av dem som først introduserte symboldrama i Sverige. Hun arbeider i Stockholm som privatpraktiserende psykoterapeut og veileder.

Virva Nyback er prest, underviser i sjelesorg, symboldramaterapeut, veileder og psykodramaleder. Hon er bosatt i Sverige og Finland.

Harald Janson er psykolog (autorisert psykolog i Norge og leg. psykolog i Sverige). Han har doktorgrad i psykologi, og er docent i psykologi ved Stockholms universitet. Han har undervist og forsket innenfor blant annet utvikling av personlighet, temperament og sosial kompetanse, og pålitelighet ved ulike psykologiske tester og målemetoder. Han arbeider i Oslo som privatpraktiserende psykolog.

Doris Nilsson er leg. psykolog (Sverige), leg. psykoterapeut (Sverige) og biträdande professor i psykologi ved Linköpings universitet.

 

 

Nordiska institutet för symboldrama driver ingen egen virksomhet i Norge. Institutet representeres i Norge av Harald Janson Drøm, test og utvikling AS, Apexklinikken, Fyrstikkalléen 3B, 0661 Oslo (org.no. 997 980 743).