Aktuellt

Vidareutbildning i symboldrama: Existentiella frågor hos våra klienter och oss själva. Stockholm, 23-24 november 2019.

Vi kommer att fundera en del kring vad som skiljer resp. förenar själavård och psykoterapi. Eftersom vi har ett reflekterande medvetande kommer ibland frågor upp om livets mening, både på ett individuellt plan och i ett större sammanhang. I alla tider och kulturer har myter, sagor och symboler varit ett sätt att möta vår vördnad och undran inför tillvarons mysterier. Symboldramametoden är särskilt väl lämpad när vi vill gå lite djupare och vidare. Det finns i vår tid en längtan bortom våra egon. Många upplever en tomhet mitt i välståndet. Andra saknar det nödvändigaste. Kursen kommer att innehålla både teori och egna övningar. Se kursinbjudan. Om du vill veta mer eller anmäla intresse, ta kontakt med oss på e-post info@symboldrama.no. Eller ta kontakt med oss på annat sätt (se Kontakt).

Grundutbildning i symboldrama

Nästa Grundutbildning i symboldrama arrangeras när tillräckligt många har anmält intresse. För kursplan se Utbildning. Om du vill veta mer eller anmäla intresse, ta kontakt med oss på e-post info@symboldrama.no. Eller ta kontakt med oss på annat sätt (se Kontakt).

Grundutbildning i symboldrama pågår, 2018-2019

Den pågående grundutbildningen genomförs under 2018-2019.

Ta gärna kontakt för information om kommande kurser och andra aktiviteter.