Aktuellt

Kommande aktiviteter och kurser kommer att annonseras här.

 

Grundutbildning i symboldrama

Nästa Grundutbildning i symboldrama arrangeras när tillräckligt många har anmält intresse. För kursplan se Utbildning. Om du vill veta mer eller anmäla intresse, ta kontakt med oss på e-post info@symboldrama.no. Eller ta kontakt med oss på annat sätt (se Kontakt).

 

Ta gärna kontakt för information om kommande kurser och andra aktiviteter.