Länkar

Mer information om symboldrama:

Introduction to Guided Affective Imagery Psychotherapy av L. Kottje-Birnbacher (2000)

AKGB (på tyska)

Om symboldrama i Wikipedia (på tyska)

Om Guided Imagery (ett vidare begrepp än symboldrama) i Wikipedia (på engelska)