Om institutet

Nordiska institutet för symboldrama ägs av Mariann Hagbarth och Virva Nyback. Institutet grundades 2009. Harald Janson och Doris Nilsson är associerade med institutet utan ekonomiska intressen i det. Institutet erbjuder utbildning och handledning i symboldrama. För aktuella och kommande kurser, se under Aktuellt och Utbildning.

Mariann Hagbarth är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har mångårig erfarenhet från privatpraktik, undervisning och handledning i symboldrama, och var en av dem som först introducerade symboldrama i Sverige. Hon arbetar i Stockholm som privatpraktiserande psykoterapeut och handledare.

Virva Nyback är präst, utbildare i själavård, symboldramaterapeut, handledare och psykogramaledare. Hon er bosatt i Sverige og Finland.


Harald Janson är leg. psykolog och också auktoriserad psykolog i Norge. Han är doktor i psykologi och docent i psykologi vid Stockholms universitet. Han har undervisat och forskat om bland annat utveckling av personlighet, temperament och social kompetens, och reliabilitet hos olika psykologiska test och mätmetoder. Han arbetar i Oslo som privatpraktiserande psykolog.

Doris Nilsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och biträdande professor i psykologi ved Linköpings universitet.