Vad är symboldrama?

Symboldrama (på engelska: Guided Affective Imagery, på tyska: Katathym-imaginative Psychotherapie) är en kreativ psykoterapiteknik på psykodynamisk grund som bygger på visualisering — utforskandet av en levande dagdröm i ett avslappnat tillstånd. Metoden utvecklades av den tyske psykiatern och psykoanalytikern Hanscarl Leuner (1918-1996). Metoden presenterades första gången 1954, och har utvecklats sedan dess. Symboldrama har en särställning bland visualiseringsteknikerna tack vare sina rötter i empirisk forskning, sin långa historia, en rik och nyanserad repertoar av teman för visualisering och interventioner, och den stora erfarenhetsbas som har byggts upp genom metodens stora utbredning och tillämpning, särskilt i tysktalande länder. Metoden har också många användare i Sverige, medan den i Norge fortfarande är mindre känd

Klienten sitter i en fåtölj eller halvligger på en schäslong, sluter ögonen och slappnar av. Terapeuten föreslår ett motiv som klienten kan försöka föreställa sig. Detta lyckas nästan alltid, och klienten får en levande visualisering som hon/han kan berätta om för terapeuten medan den pågår. Terapeuten kan intervenera på olika sätt: till exempel genom att be klienten om att se närmare på något, fokusera på olika aspekter av upplevelsen, eller föreslå att klienten försöker göra något i sin visualisering. På detta sätt kan man nå och bearbeta upplevelser som är svåra att beskriva och bearbeta verbalt.

Symboldrama kan vara verksamt bland annat vid depression, ångest, trauman och tillstånd med en somatisk komponent. Mycket grundforskning om symboldrama har publicerats, det mesta på tyska. Många av dessa studierna, som också omfattar kontrollerade studier av behandlingseffekter på specifika patientgrupper, visar goda behandlingsresultat. Flera av studierna lever dock inte upp till dagens stränga vetenskapliga krav på utvärdering av psykoterapieffekter, och det finns behov för mer forskning.

Referenser

Standardverket om symboldrama:

Leuner, Hanscarl (1994). Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie: Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe (3. aufl.). Bern, Schweiz: Verlag Hans Huber.

Översättningar av delar av tidigare versioner finns på svenska och engelska:

Leuner, Hanscarl (1984). Symboldrama : psykoterapi med dagdrömsteknik. Stockholm: Natur och kultur.

Leuner, Hanscarl (1984). Guided affective imagery--the basic course: Mental imagery in short-term psychotherapy. New York: Thieme-Stratton.