Utbildning

Introduktion til symboldrama

Introduktionsdagen ger en orientering om bakgrunden, teorin och användningsområdena för symboldrama, och exemplifierar tillvägagångssättet.

Introduktionsdagen ger en kort teoretisk bakgrund til användning av imagination och dagdrömmar i terapeutiskt syfte, og ger också en kort historisk bakgrund till utvecklingen av den specifika metodiken som har utvecklats av Hanscarl Leuner och efterföljande. Tillvägagångssättet visas med kliniska exempel och/eller demonstration. Vanliga motiv, centrala aspekter av terapiprocessen, specifika verksamma faktorer, samt andra utmärkande drag vid metoden diskuteras. Tillämpningsområdena inom psykoterapi skisseras med särskilt fokus på teman och problematik som passar för behandling med symboldrama. Det ges information om utbildning i symboldrama för terapeuter som vill lära sig metoden.

Kursen vänder sig främst till psykologer, psykiatriker och utövare av liknande människovårdande professioner med psykoterapeutisk grundutbildning.


Se under Aktuellt för nästa kurs.

 

Grundutbildning i symboldrama

Grundutbildningen går igenom grund- och mellannivåerna i symboldrama (Grundstufe och Mittelstufe). Genomförd grundutbildning ger deltagare med psykoterapeutisk grundutbildning kompetens att använda symboldrama som korttidsterapi eller som ett inslag i en behandling.

Grundutbildningen omfattar fem intensivseminarier (två eller tre dagar), normalt ett seminarium per termin. Innehållet i seminarierna är teoriundervisning och praktiska övningar. Parallellt förutsätts det litteraturstudier, eget klientarbete under handledning, och egen symboldramaterapi.

Utbildningen är öppen för psykologer, psykiatriker och utövare av liknande människovårdande professioner med psykoterapeutisk grundutbildning. Deltagarna skall ha genomgått endagskursen Introduktion till symboldrama, eller ha motsvarande förkunskaper.

Ladda ner kursplanen här (PDF).

Se under Aktuellt för nästa kurs.