Hva er symboldrama?

Symboldrama (på engelsk: Guided Affective Imagery, på tysk: Katathym-imaginative Psychotherapie) er en kreativ psykoterapeutisk teknikk på psykodynamisk grunn som bruker visualisering — utforskningen av en levende dagdrøm i en avslappet tilstand. Metoden ble utviklet av den tyske psykiatrikeren og psykoanalytikeren Hanscarl Leuner (1918-1996). Metoden ble først presentert i 1954, og har siden blitt utviklet. Symboldrama har en særstilling blant visualiseringsteknikker gjennom sine røtter i empirisk forskning, sin lange historie, et rikt og nyansert repertoar av temaer for visualisering og intervensjonsteknikker, og den store erfaringsbasen som er bygd opp gjennom teknikkens store utbredelse og bruk, spesielt i tysktalende land. Metoden har også mange brukere i Sverige, men er hittil lite kjent i Norge.

Klienten sitter i en lenestol eller halvligger på en sjeselong, lukker øynene, og slapper av. Terapeuten foreslår et motiv som klienten kan forsøke å forestille seg. I nesten alle tilfeller lykkes dette, og klienten får en levende visualisering som han/hun forteller for terapeuten underveis. Terapeuten kan intervenere på ulike måter: for eksempel ved å spørre klienten om å se nærmere på noe, be om å fokusere på ulike aspekter av opplevelsen, eller foreslå at klienten prøver å gjøre noe i sin visualisering. En kan på denne måten nå og arbeide med opplevelser som er vanskelige å beskrive og bearbeide verbalt.

Symboldrama har sin anvendelse blant annet ved depresjon, angst, traumer, og tilstander med en somatisk komponent. Det er publisert mye grunnforskning om symboldrama, det meste på tysk. Mange av disse studiene, som inkluderer kontrollerte studier av effekter på spesifikke pasientgrupper, viser gode behandlingseffekter. Flere av studiene lever dog ikke opp til dagens strenge vitenskapelige krav på evaluering av psykoterapieffekter, og det er behov for fortsatt forskning.

Referanser

Standardverket om symboldrama:

Leuner, Hanscarl (1994). Lehrbuch der Katathym-imaginativen Psychotherapie: Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe (3. aufl.). Bern, Schweiz: Verlag Hans Huber.


Oversettelser av deler av tidligere versjoner finnes på engelsk og svensk:

Leuner, Hanscarl (1984). Guided affective imagery--the basic course: Mental imagery in short-term psychotherapy. New York: Thieme-Stratton.

Leuner, Hanscarl (1984). Symboldrama : psykoterapi med dagdrömsteknik. Stockholm: Natur och kultur.